Spoedgevallen

U hebt dringend een dokter nodig, omdat iemand plotseling bewusteloos raakt, ademhalingsmoeilijkheden krijgt of hevige pijn voelt……
Bel tijdens praktijkuren 070-3975190, toets 1.

Buiten praktijkuren (maandag t/m vrijdag van 17.00-8.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen)
belt u de huisartsendienst SMASH 070-3469669.


Voor levensbedreigende situaties, als elke minuut telt belt u 112.